Toujours les tirages  et ensuite les solutions, les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bons amusements. Si j’en ai omis, merci de me le signaler, el moustach’os.

 

 

Les tirages

NbreTirage
8AADIIKKO
8AADEIKKN
7AADKKRR
8EEIIKKNN
5AAHKK
8AAHKKNOU
8HIKKNSUU
7IKKNSUU
6ABIKKU
8AAEFIKKN
6AAKKOP
8AAEKKOST
6AAIKKW
8AEKKMNOO
4AIKK
7AKKLMOU
8AAEIKKMZ
5AAKKN
5AKKOP
8AEIKKOPR
7AAKKLRU
7AAEKKOR
8AAAEKKRT
7AADEKKR
8AAAAKKNT
6AAHKKT
5AAKKY
6AAHKKZ
8AEEEKKPS
4EEKK
8AAEHKKSS
7AAHHKKL
4CIKK
6CEIKKR
6FFIIKK
4IIKK
6IIIKKW
7GIKKNOO
8AIJKKNOU
5ACKKN
7CEIKKNR
5ADKKO
6ADIKKO
4AKKO
8IIKKLNOS
7HKKLOOZ
7AIKKNNO
6CEKKOP
6AKKLOU
4AKKR
6AEKKNR
5EIKKR
6AAKKMR
7AAAKKMR
6EIIKKN
6IIIKKR
6KKNSSU
6EIKKLS
7KKOOSTU
8AIIKKSUY
8EIKKNOTT
7AAKKMOT
7AKKMOOT
7EEKKRRT
8EEKKRRTU
8EGIKKNRT
8AIKKOSUZ

fleche

les solutions

NbreTirageMOTInfo
8AADIIKKOAIKIDOKA
8AADEIKKNAKKADIEN+NE
7AADKKRRDRAKKAR
8EEIIKKNNENKIKINE+E/R/S/Z
5AAHKKHAKKA
8AAHKKNOUHANOUKKA
8HIKKNSUUINUKSHUK
7IKKNSUUINUKSUK
6ABIKKUKABUKI
8AAEFIKKNKAFKAIEN
6AAKKOPKAKAPO
8AAEKKOSTKAKATOES
6AAIKKWKAKAWI
8AEKKMNOOKAKEMONO
4AIKKKAKI
7AKKLMOUKALMOUK+E
8AAEIKKMZKAMIKAZE
5AAKKNKANAK+E
5AKKOPKAPOK
8AEIKKOPRKAPOKIER
7AAKKLRUKARAKUL
7AAEKKORKARAOKE
8AAAEKKRTKARATEKA
7AADEKKRKARKADE
8AAAAKKNTKATAKANA
6AAHKKTKATHAK
5AAKKYKAYAK
6AAHKKZKAZAKH+E
8AEEEKKPSKEEPSAKE
4EEKKKEKE
8AAEHKKSSKHAKASSE
7AAHHKKLKHALKHA
4CIKKKICK
6CEIKKRKICKER
6FFIIKKKIFKIF*INV
4IIKKKIKI
6IIIKKWKIKIWI
7GIKKNOOKIKONGO
8AIJKKNOUKINKAJOU+S
5ACKKNKNACK
7CEIKKNRKNICKER
5ADKKOKODAK
6ADIKKOKODIAK
4AKKOKOKA
8IIKKLNOSKOLINSKI
7HKKLOOZKOLKHOZ+E
7AIKKNNOKONKANI
6CEKKOPKOPECK
6AKKLOUKOULAK
4AKKRKRAK
6AEKKNRKRAKEN
5EIKKRKRIEK
6AAKKMRMARKKA+A
7AAAKKMRMARKKAA*INV
6EIIKKNNIKKEI
6IIIKKRRIKIKI
6KKNSSUSKUNKSTjrs S
6EIKKLSSLIKKE
7KKOOSTUSOUKKOT
8AIIKKSUYSUKIYAKI
8EIKKNOTTTEKTONIK
7AAKKMOTTOKAMAK
7AKKMOOTTOKOMAK
7EEKKRRTTREKKER+A
8EEKKRRTUTREKKEUR
8EGIKKNRTTREKKING
8AIKKOSUZZAKOUSKI

Les tirages

NbreTirage
8AABEIKQU
8AEIKMQRU
7EIKOQSU
7EFIKQUU
7AKMQTUU
8EIKMQRUY
8EIKQSTUY
6AEKQRU
5AKQRU
5CIKQU

fleche

 

les solutions

 

NbreTirageMOTInfo
8AABEIKQUAQUABIKE
8AEIKMQRUKARMIQUE
7EIKOQSUKIOSQUE
7EFIKQUUKUFIQUE
7AKMQTUUKUMQUAT
8EIKMQRUYKYMRIQUE
8EIKQSTUYKYSTIQUE
6AEKQRUQUAKER+ESSE
5AKQRUQUARK
5CIKQUQUICK

 

Les tirages

NbreTirage
6AAAKRW
8AABCDKRW
5AGKOW
6AAIKKW
4AAKW
4AIKW
6IIIKKW
8AIKLOTTW
4IIKW
7EIIKOTW
3AKW
6AACHKW
6AAKNWZ
6AHKMOW
7EKNORTW
8ACHIKRSW
8AKNOPRSW
8AAIKSSTW
8AAHKMOTW
6AAEKMW
7AAKLMNW
8AEIKLRWY
7EHIKSWY
8EHIIKSSW
6HIKSWY
4IIKW
5IIKSW
3KOW
8AKLMOORW
8HKOOPRSW
8ABCEIKWZ

fleche

 

les solutions

NbreTirageMOTInfo
6AAAKRWARAWAK
8AABCDKRWDRAWBACK
5AGKOWGWOKA
6AAIKKWKAKAWI
4AAKWKAWA
4AIKWKAWI
6IIIKKWKIKIWI
8AIKLOTTWKILOWATT
4IIKWKIWI
7EIIKOTWKOWEITI+E
3AKWKWA
6AACHKWKWACHA
6AAKNWZKWANZA
6AHKMOWMOHAWK
7EKNORTWNETWORK
8ACHIKRSWRICKSHAW
8AKNOPRSWSNOWPARK
8AAIKSSTWSWASTIKA
8AAHKMOTWTOMAHAWK
6AAEKMWWAKAME
7AAKLMNWWALKMAN
8AEIKLRWYWALKYRIE
7EHIKSWYWHISKEY
8EHIIKSSWWHISKIES
6HIKSWYWHISKY
4IIKWWIKI
5IIKSWWISKI
3KOWWOK
8AKLMOORWWOOLMARK
8HKOOPRSWWORKSHOP
8ABCEIKWZZWIEBACK