Toujours les tirages  et ensuite les solutions, les petites flèches au début de chaque colonne, vous permettent de réaliser les classements à votre guise, et n’oubliez pas la possibilité de recherche, bons amusements. Si j’en ai omis, merci de me le signaler, el moustach’os.

Les tirages

NbreTIRAGE
7AEENNXZ
4AEXZ
7AANOUXZ
7AEOTUXZ
5BEOXZ
5CEOXZ
7ADEESXZ
7ADEETXZ
8DEELPUXZ
8AEEEGRXZ
7AEELTXZ
8AEEIMNXZ
7ACEEUXZ
7ACEEVXZ
7CDEEEXZ
8CEEELLXZ
8CEEEPTXZ
7CEEIPXZ
7CEEISXZ
7CEEITXZ
8ACEELMXZ
7CEELUXZ
8CEEIORXZ
8CEEERTXZ
7CEESUXZ
7CEEERXZ
8CEEETUXZ
8EEEMPTXZ
7CEEERXZ
8EEFILOXZ
7AEEHLXZ
7BEEHIXZ
8EEHORTXZ
7EEHMUXZ
6EEGIXZ
6EEILXZ
7EEISTXZ
7DEENOXZ
8AEEPSSXZ
8DEEEIPXZ
6EEIPXZ
7EEIPRXZ
8EELOPRXZ
8EELOPSXZ
8EEOPRTXZ
7EEOPSXZ
8EEIMPRXZ
8EELPSUXZ
8EEGPRUXZ
7DEESUXZ
8AEEISTXZ
8EEENTUXZ
8EEIPRTXZ
8ADEERTXZ
8AEERTXYZ
8DEERTUXZ
7BEETUXZ
7EELTUXZ
5AEFXZ
5EFIXZ
6EFLUXZ
6AEGUXZ
8AEEGRUXZ
7DEEINXZ
4EIXZ
7EJOTUXZ
8EIIILVXZ
5ELUXZ
7AAELMXZ
8AEIMRSXZ
5EIMXZ
6DEOXYZ
8EEGNOXYZ
7EENOUXZ
8EEFIPRXZ
7EEFIRXZ
7AEELRXZ
7EEIMRXZ
7AEERTXZ
5EESXZ
8EFFISUXZ
8AERSTUXZ
5AETXZ
7EEELTXZ
6EETTXZ
8EEOTTTXZ
8EERTTUXZ
5EEVXZ
6ANOUXZ
8AEIOOTXZ

fleche

les solutions

NbreTIRAGEMOTENTREE 
7AEENNXZANNEXEZANNEXERv.10
4AEXZAXEZAXERv.10 devant F/T
7AANOUXZAZONAUXAZONAL, E, AUX
7AEOTUXZAZOTEUXAZOTEUX, EUSE
5BEOXZBOXEZBOXERv.10
5CEOXZCOXEZCOXERv.10
7ADEESXZDÉSAXERDÉSAXERv.10
7ADEETXZDÉTAXERDÉTAXERv.10
8DEELPUXZDUPLEXEZDUPLEXERv.10
8AEEEGRXZEXAGEREZEXAGÉRERv.10
7AEELTXZEXALTEZEXALTERv.10
8AEEIMNXZEXAMINEZEXAMINERv.10
7ACEEUXZEXAUCEZEXAUCERv.10
7ACEEVXZEXCAVEZEXCAVERv.10
7CDEEEXZEXCEDEZEXCÉDERv.12
8CEEELLXZEXCELLEZEXCELLERv.10 p.p.INV.
8CEEEPTXZEXCEPTEZEXCEPTERv.10
7CEEIPXZEXCIPEZEXCIPERv.10
7CEEISXZEXCISEZEXCISERv.10
7CEEITXZEXCITEZEXCITERv.10
8ACEELMXZEXCLAMEZEXCLAMERv.10
7CEELUXZEXCLUEZEXCLUREv.143
8CEEIORXZEXCORIEZEXCORIERv.10
8CEEERTXZEXCRETEZEXCRÉTERv.12
7CEESUXZEXCUSEZEXCUSERv.10
7CEEERXZEXECREZEXÉCRERv.10
8CEEETUXZEXECUTEZEXÉCUTERv.10
8EEEMPTXZEXEMPTEZEXEMPTERv.10
7CEEERXZEXERCEZEXERCERv.10
8EEFILOXZEXFOLIEZEXFOLIERv.15
7AEEHLXZEXHALEZEXHALERv.10
7BEEHIXZEXHIBEZEXHIBERv.10
8EEHORTXZEXHORTEZEXHORTERv.10
7EEHMUXZEXHUMEZEXHUMERv.10
6EEGIXZEXIGEZEXIGERv.10
6EEILXZEXILEZEXILERv.10
7EEISTXZEXISTEZEXISTERv.10
7DEENOXZEXONDEZEXONDERv.10
8AEEPSSXZEXPASSEZEXPASSERv.10
8DEEEIPXZEXPEDIEZEXPÉDIERv.15
6EEIPXZEXPIEZEXPIERv.15
7EEIPRXZEXPIREZEXPIRERv.10
8EELOPRXZEXPLOREZEXPLORERv.10
8EELOPSXZEXPLOSEZEXPLOSERv.10
8EEOPRTXZEXPORTEZEXPORTERv.10
7EEOPSXZEXPOSEZEXPOSERv.10
8EEIMPRXZEXPRIMEZEXPRIMERv.10
8EELPSUXZEXPULSEZEXPULSERv.10
8EEGPRUXZEXPURGEZEXPURGERv.10
7DEESUXZEXSUDEZEXSUDERv.10
8AEEISTXZEXTASIEZEXTASIERv.15
8EEENTUXZEXTENUEZEXTÉNUERv.10
8EEIPRTXZEXTIRPEZEXTIRPERv.10
8ADEERTXZEXTRADEZEXTRADERv.10
8AEERTXYZEXTRAYEZEXTRAIREv.121 DEF.
8DEERTUXZEXTRUDEZEXTRUDERv.10
7BEETUXZEXTUBEZEXTUBERv.10
7EELTUXZEXULTEZEXULTERv.10
5AEFXZFAXEZFAXERv.10
5EFIXZFIXEZFIXERv.10
6EFLUXZFLUXEZFLUXERv.10
6AEGUXZGAZEUXGAZEUX, EUSE
8AEEGRUXZGERZEAUXGERZEAU, X
7DEEINXZINDEXEZINDEXERv.10
4EIXZIXEZIXERv.10 devant F/M
7EJOTUXZJOUXTEZJOUXTERv.10
8EIIILVXZLIXIVIEZLIXIVIERv.15
5ELUXZLUXEZLUXERv.10 devant F
7AAELMXZMALAXEZMALAXERv.10
8AEIMRSXZMARXISEZMARXISERv.10
5EIMXZMIXEZMIXERv.10
6DEOXYZOXYDEZOXYDERv.10
8EEGNOXYZOXYGENEZOXYGÉNERv.12
7EENOUXZOZENEUXOZÉNEUX, EUSE
8EEFIPRXZPREFIXEZPRÉFIXERv.10
7EEFIRXZREFIXEZREFIXERv.10 devant P
7AEELRXZRELAXEZRELAXERv.10
7EEIMRXZREMIXEZREMIXERv.10
7AEERTXZRETAXEZRETAXERv.10
5EESXZSEXEZSEXERv.10
8EFFISUXZSUFFIXEZSUFFIXERv.10
8AERSTUXZSURTAXEZSURTAXERv.10
5AETXZTAXEZTAXERv.10
7EEELTXZTELEXEZTÉLEXERv.10
6EETTXZTEXTEZTEXTERv.10
8EEOTTTXZTEXTOTEZTEXTOTERv.10
8EERTTUXZTEXTUREZTEXTURERv.10
5EEVXZVEXEZVEXERv.10
6ANOUXZZONAUXZONAL, E, AUXdevant Azonaux
8AEIOOTXZZOOTAXIEZOOTAXIES