Vous avez les ajouts AV et AR en 1 lettre, ainsi que l’indication INV et INV mais …….
et les verbes représentent 35 ou 36 solutions

les TIRAGES

NbreTIRAGEMOT
6ABEIRT
6ABILOR
7ABINNOR
7ABIORTU
8AABEGIRR
8ABIORRTU
7ABIRRTU
7ACDIORU
7AADFFIR
8AEFFIMRR
4AGIR
6AGINOR
8AADGINRR
8AEGIRRRU
6AHIRRU
6AGIIRR
8AAGILNRU
7AEILNRT
7AEGILLR
7AILLORT
8ADILORRU
6AILNRU
8AAGIIMRR
6AAIMRT
7AEIMRRR
8ABEILMRU
7ACIIMNR
7AILLMOR
7AIMORRT
8AAEINNRT
7ABILNOR
7ADINORR
7AAILNPR
7AAILPRT
8ADINORRR
7AAGIRSS
8AAIINRSS
8AEIRRSSV
8AIORRSST
8AIOPRSSU
8AIORSSUV
8AEIRRRTT
8ADEIIRTT
7AACHIRV
7AEIRRTV
7AEILRUV
6AIILRV
6ABINNR
6ABIRRR
5ABIRS
5ABIRT
5BEINR
8ABCHILNR
6BEILMR
7BEILRTT
6BEILRU
7BDILNOR
8 BILORTT
6BDINOR
7BFFIORU
7ABDINRR
5BIRRU
6BINRRU
6ACILMR
6ACDINR
5ACIRT
7ACCHINR
6CEHIRR
7CHIIORS
6ACILPR
8ACIMOPRT
8CEIMOPRT
5CIORT
6CEIPRR
7CCHIORR
7CIOPRRU
7ABDEIRT
8BDEIRRTU
7ACDEIRT
8CDEEIPRR
7DEFIINR
8ADEGINRR
8DEGILRTU
8ADEIJNRU
7DEILMOR
7DEIMNRU
8ADEINNRT
8ADEIPRRT
7DEEIPRR
7DEILOPR
8ADDEIIRR
8DEGIORRU
8BDEEIORS
7DEINRSU
8DDEEIRRV
8DEEINRRV
8DEIIRRTV
6CDIORU
6CDIRRU
6ABEHIR
8 ABBEIRU
8 ABDEIRU
7BEILORU
7CEIORRU
7AEGILRR
6EEGILR
8BEEILLMR
8BEIMORTU
6EILMPR
8CEEHINRR
8CDEINRRU
8CEFINORR
7EFINORU
8ADEHINRR
8ADEIILNR
8BEILNNOR
8CEHIINRR
7AEHINRV
8AEIIPRSS
8AEINOPRU
7EIOPRTU
8AEIQRRRU
9 ABDEIRSU
8EIOPRSTU
7ABEILRT
8DEIORRTU
7CEEIRRT
9 AEINORUV
7ABFIILR
6ACFIRR
5FIINR
7CEFHILR
7EFILRRT
6CFIORR
5FIORU
7BFIORRU
7FINORRU
8ACFHIIRR
8ACFHINRR
6EFIMRR
8AAGINRRT
6AGINRR
7ACGHIRU
7 ADGIRU
5EGIMR
6AGILPR
6AGILRT
7ADGINRR
6AGIRRV
7GIORRSS
6EGIRRU
5AHIRV
6EHINNR
6HINNOR
8AIIMPRRT
9 ACFIINRR
8EIINRRTV
8EIINRSTV
7AIIJLLR
6AIJNRU
5IJORU
8 AGILNRU
5ILORT
7CHILORU
7AGIIMRR
5AIMRT
5EGIMR
8EIMRRRTU
6CIIMNR
6IIMORS
6IIMORT
6ILLMOR
5GIMRU
5IMNRU
5IMRRÛ
6AINNRT
7CIINORR
6DINORR
7INORRRU
5BEIOR
6DIORRU
5AILPR
5AIPRT
5EIPRR
6EIPRRT
5ILOPR
7IOPRRRU
8EIMNPRRU
5INPRU
8ABINNORR
8ACINORRR
8ACDIORRU
6ADIIRR
8AEIJNRRU
8AEILNRRT
8AILLMORR
6ACINRR
8AAILPRRT
6AIRRSS
7AIILRRV
5AIRRV
6AEGIRR
7ABEIRRT
8BDEINORR
8CEEIPRRR
8AEGINRRR
5EGIRR
7EIJORRU
8AEGILRRR
7EILMPRR
8AEIPRRRT
8EEIPRRRT
7EILOPRR
7AEILRRS
8EGIRRRSU
8ABEILRRT
8EEINRRTT
8EINORRTT
8CEEIRRRT
6EINRRU
7EIRRSSU
8DEEIRRRV
8EEINRRRV
7EIMORRV
6DIIORR
6DINORR
5IORRS
5IRRTÔ
6GIORRU
5IORRU
7IORRSSU
7IORRSTU
5GIRRU
7AIILLRS
6AIIRSS
5AILRS
6AIRRSU
8EFIORRSU
6EIRRST
5EIRSV
5BIRSU
6GIRRSU
5IRRSU
6 AIPRT
5AIRRT
6AIRRTT
6EINRRT
6EIRRRT
6DEIIRT
6AHIRRT
7AINRRST
4INRU
5AGIRV
6DEIRRV
6EINRRV
8EIIILLRV
5IMORV
7BIMORRV

les SOLUTIONS

NbreDEVTIRAGEMOTINFODER
6ABEIRTABÊTIR
6ABILORABOLIR
7RABINNORABONNIR
7ABIORTUABOUTIR
8AABEGIRRABRÉAGIRp.p.INV.
8ABIORRTUABROUTIR
7ABIRRTUABRUTIR
7RACDIORUADOUCIR
7AADFFIRAFFADIR
8RAEFFIMRRAFFERMIR
4VAGIRAGIR
6AGINORAGONIR
8RAADGINRRAGRANDIR
8AEGIRRRUAGUERRIR
6AHIRRUAHURIR
6MAGIIRRAIGRIR
8AAGILNRUALANGUIR
7RAEILNRTALENTIR
7AEGILLRALLÉGIR
7AILLORTALLOTIR
8ADILORRUALOURDIR
6AILNRUALUNIR
8AAGIIMRRAMAIGRIR
6AAIMRTAMATIR
7AEIMRRRAMERRIR
8ABEILMRUAMEUBLIR
7ACIIMNRAMINCIR
7RAILLMORAMOLLIR
7AIMORRTAMORTIR
8AAEINNRTANÉANTIR
7ABILNORANOBLIR
7ADINORRANORDIR nordir p.p.INV.
7AAILNPRAPLANIR
7RAAILPRTAPLATIR
8ADINORRRARRONDIR
7AAGIRSSASSAGIR
8AAIINRSSASSAINIR
8AEIRRSSVASSERVIR
8RAIORRSSTASSORTIR
8AIOPRSSUASSOUPIR
8AIORSSUVASSOUVIR
8AEIRRRTTATTERRIR
8ADEIIRTTATTIÉDIR
7AACHIRVAVACHIR
7AEIRRTVAVERTIR
7AEILRUVAVEULIR
6RAIILRVAVILIR
6ABINNRBANNIR
6ABIRRRBARRIRp.p.INV.
5ABIRSBÂSIR
5ABIRTBÂTIR
5BEINRBÉNIR
8ABCHILNRBLANCHIR
6BEILMRBLÊMIR
7BEILRTTBLETTIR
6BEILRUBLEUIR
7BDILNORBLONDIR
8 BILORTTBLOTTIR
6BDINORBONDIRp.p.INV.
7BFFIORUBOUFFIR
7ABDINRRBRANDIR
5BIRRUBRUIRE
6BINRRUBRUNIR
6ACILMRCALMIRp.p.INV.
6ACDINRCANDIR
5ACIRTCATIR
7ACCHINRCHANCIR
6CEHIRRCHÉRIR
7CHIIORSCHOISIR
6ACILPRCLAPIR
8ACIMOPRTCOMPATIRp.p.INV.
8CEIMOPRTCOMPÉTIRp.p.INV.
5CIORTCOTIR
6CEIPRRCRÉPIR
7CCHIORRCROCHIR
7CIOPRRUCROUPIR
7ABDEIRTDÉBÂTIR
8BDEIRRTUDÉBRUTIR
7ACDEIRTDÉCATIR
8CDEEIPRRDÉCRÉPIR
7DEFIINRDÉFINIR
8ADEGINRRDÉGARNIR
8DEGILRTUDÉGLUTIR
8ADEIJNRUDÉJAUNIR
7DEILMORDÉMOLIR
7DEIMNRUDÉMUNIR
8ADEINNRTDÉNANTIR
8ADEIPRRTDÉPARTIR
7DEEIPRRDÉPÉRIRp.p.INV.
7DEILOPRDÉPOLIR
8ADDEIIRRDÉRAIDIR
8DEGIORRUDÉROUGIR
8BDEEIORSDÉSOBÉIR
7DEINRSUDÉSUNIR
8DDEEIRRVDÉVERDIR
8DEEINRRVDÉVERNIR
8DEIIRRTVDIVERTIR
6ACDIORUDOUCIR
6CDIRRUDURCIR
6ABEHIRÉBAHIR
8 ABBEIRUÉBAUBIR
8 ABDEIRUÉBAUDIR esbaudir
7BEILORUÉBLOUIR
7CEIORRUÉCROUIR
7RAEGILRRÉLARGIR
6EEGILRÉLÉGIR
8BEEILLMREMBELLIR
8BEIMORTUEMBOUTIR
6REILMPREMPLIR
8RCEEHINRRENCHÉRIR
8CDEINRRUENDURCIR
8RCEFINORRENFORCIR
7EFINORUENFOUIR
8ADEHINRRENHARDIR
8ADEIILNRENLAIDIR
8BEILNNORENNOBLIR
8CEHIINRRENRICHIR
7AEHINRVENVAHIR
8AEIIPRSSÉPAISSIR
8AEINOPRUÉPANOUIR
7EIOPRTUÉPOUTIR
8AEIQRRRUÉQUARRIR
9 ABDEIRSUESBAUDIR ébaudir
8EIOPRSTUESPOUTIR
7RABEILRTÉTABLIR
8DEIORRTUÉTOURDIR
7RCEEIRRTÉTRÉCIR
9 AEINORUVÉVANOUIR
7ABFIILRFAIBLIRp.p.INV.
6ACFIRRFARCIR
5FIINRFINIR
7CEFHILRFLÉCHIR
7EFILRRTFLÉTRIR
6CFIORRFORCIR
5FIORUFOUIR
7BFIORRUFOURBIR
7FINORRUFOURNIR
8ACFHIIRRFRAÎCHIRp.p.INV.
8ACFHINRRFRANCHIR
6EFIMRRFRÉMIRp.p.INV.
8AAGINRRTGARANTIR
6AGINRRGARNIR
7ACGHIRUGAUCHIR
7 ADGIRUGAUDIR
5EGIMRGÉMIR
6AGILPRGLAPIR
6AGILRTGLATIRp.p.INV.
7AADGINRRGRANDIR
6AGIRRVGRAVIR
7GIORRSSGROSSIR
6EGIRRUGUÉRIR
5AHIRVHAVIR
6EHINNRHENNIRp.p.INV.
6HINNORHONNIR
8AIIMPRRTIMPARTIR
9 ACFIINRRINFARCIR
8EIINRRTVINVERTIR
8EIINRSTVINVESTIR
7AIIJLLRJAILLIR
6AIJNRUJAUNIR
5IJORUJOUIRp.p.INV.
8A AGILNRULANGUIR
5ILORTLOTIR
7CHILORULOUCHIRp.p.INV.
7AAGIIMRRMAIGRIR
5AAIMRTMATIR
5EGIMRMÉGIRmégisser
8EIMRRRTUMEURTRIR
6ACIIMNRMINCIR
6IIMORSMOISIR
6IIMORTMOITIR
6AILLMORMOLLIR
5GIMRUMUGIR
5IMNRUMUNIR
5IMRRÛMÛRIR
6AINNRTNANTIR
7CIINORRNOIRCIR
6ADINORRNORDIRanordir p.p.INV.
7INORRRUNOURRIR
5BEIOROBÉIR
6DIORRUOURDIR
5AILPRPÂLIR
5AIPRTPÂTIRp.p.INV.
5EIPRRPÉRIR
6EIPRRTPÉTRIR
5ILOPRPOLIR
7IOPRRRUPOURRIR
8EIMNPRRUPRÉMUNIR
5INPRUPUNIR
8ABINNORRRABONNIR
8ACINORRRRACORNIR
8ACDIORRURADOUCIR
6ADIIRRRAIDIR
8AEIJNRRURAJEUNIR
8AEILNRRTRALENTIR
8AILLMORRRAMOLLIR
6ACINRRRANCIR
8AAILPRRTRAPLATIR
6AIRRSSRASSIR
7AIILRRVRAVILIR
5GAIRRVRAVIR
6AEGIRRRÉAGIRp.p.INV.
7ABEIRRTREBÂTIR
8BDEINORRREBONDIR
8CEEIPRRRRECRÉPIR
8AEGINRRRREGARNIR
5EGIRRRÉGIR
7EIJORRURÉJOUIR
8AEGILRRRRÉLARGIR
7EILMPRRREMPLIR
8AEIPRRRTRÉPARTIR
8EEIPRRRTREPÉTRIR
7EILOPRRREPOLIR
7AEILRRSRESALIR
8EGIRRRSURESURGIRressurgir
8ABEILRRTRÉTABLIR
8EEINRRTTRETENTIRp.p.INV.
8EINORRTTRETONTIRp.p.INV.
8CEEIRRRTRÉTRÉCIR
6EINRRURÉUNIR
7EIRRSSURÉUSSIR
8DEEIRRRVREVERDIR
8EEINRRRVREVERNIR
7EIMORRVREVOMIR
6DIIORRROIDIR
6DINORRRONDIR
5IORRSROSIR
5IRRTÔRÔTIR
6GIORRUROUGIR
5IORRUROUIR
7IORRSSUROUSSIR
7IORRSTUROUSTIR
5GIRRURUGIR
7AIILLRSSAILLIR(v.déf.)
6AIIRSSSAISIR
5AILRSSALIR
6AIRRSUSAURIR
8EFIORRSUSERFOUIR
6EIRRSTSERTIR
5EIRSVSÉVIRp.p.INV.
5BIRSUSUBIR
6GIRRSUSURGIR
5IRRSUSURIR
6 AIPRTTAPIR S
5AIRRTTARIR
6AIRRTTTARTIRp.p.INV.
6EINRRTTERNIR
6EIRRRTTERRIRp.p.INV.
6DEIIRTTIÉDIR
6AHIRRTTRAHIR
7AINRRSTTRANSIR
4M/PINRUUNIR
5AGIRVVAGIRp.p.INV.
6DEIRRVVERDIR
6EINRRVVERNIR
8EIIILLRVVIEILLIR
5IMORVVOMIR
7BIMORRVVROMBIRp.p.INV.

Conjugaison complète

Indicatif présentIndicatif imparfaitIndicatif passé simpleIndicatif futur simple
je finisfinissaisfinisfinirai
tu finisfinissaisfinisfiniras
il finitfinissaitfinitfinira
nousfinissonsfinissionsfinîmesfinirons
vousfinissezfinissiezfinîtesfinirez
ils finissentfinissaientfinirentfiniront
Indicatif passé composéIndicatif plus-que-parfaitIndicatif passé antérieurIndicatif futur antérieur
j' ai finiavais finieus finiaurai fini
tu as finiavais finieus finiauras fini
il a finiavait finieut finiaura fini
nousavons finiavions finieûmes finiaurons fini
vousavez finiaviez finieûtes finiaurez fini
ils ont finiavaient finieurent finiauront fini
Subjonctif présentSubjonctif imparfaitSubjonctif passéSubjonctif plus-que-parfait
que je finissefinisseaie finieusse fini
que tu finissesfinissesaies finieusses fini
qu'ilfinissefinîtait finieût fini
que nousfinissionsfinissionsayons finieussions fini
que vousfinissiezfinissiezayez finieussiez fini
qu'ils finissentfinissentaient finieussent fini
Conditionnel présentConditionnel passé forme 1Conditionnel passé forme 2
je finiraisaurais finieusse fini
tu finiraisaurais finieusses fini
il finiraitaurait finieût fini
nousfinirionsaurions finieussions fini
vousfiniriezauriez finieussiez fini
ils finiraientauraient finieussent fini
Impératif présentImpératif passéParticipe présentParticipe passé
finis aie fini finissant fini, e
finissons ayons fini ayant fini, e
finissez ayez fini

Conjugaison scrabbleur(se)